Cees Beumer Fotografie

Uw gegevens 

Cees Beumer Fotografie registreert en bewaart uitsluitend gegevens die voor de bedrijfsuitvoering noodzakelijk zijn:

- naam en/of bedrijfsnaam

- adres, postcode, plaats

- telefoonnummer

- e-mailadres

- de in opdracht gemaakte foto's


U kunt deze gegevens inzien, laten wijzigen en/of laten verwijderen via info@ceesbeumer.nl.


Uw gegevens worden niet verkocht aan of gedeeld met derden, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.


Cees Beumer Fotografie gebruikt de foto's die van u zijn gemaakt op de website van Cees Beumer Fotografie en meerdere sociale mediakanalen, tenzij anders overeen gekomen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cees Beumer Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ceesbeumer.nl.


Cees Beumer Fotografie, mei 2018

Website by Tomston
http://www.girlgamesdonkey.com/